Trygdeordninger

Her finner du informasjon om dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger, pensjon, og ytelser til familier.

Billede af flyttebil der bliver aflæsset.

Hvilket lands trygdesystem tilhører du?

Father and daughter in Nuuk

Grønlandsk barnebidrag

Man in Nuuk

Grønlandsk arbeidsmarkedsytelse under sykdom

Foto: Fiskare, Nuuk, Grönland

Det grønlandske pensjonssystemet

Grönland/Greenland

Grønlandske ytelser til etterlatte ved dødsfall

People in Nuuk

Offentlig hjelp på Grønland

Revalidering i Grønland

Rehabilitering på Grønland

Børn med funktionsnedsættelse

Støtte til hjelpemidler på Grønland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.