Trygdeordninger

Her finner du informasjon om dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger, pensjon, og ytelser til familier.

Billede af flyttebil der bliver aflæsset.

Hvilket lands trygdesystem tilhører du?

Father and daughter in Nuuk

Grønlandsk barnebidrag

Børn med funktionsnedsættelse

Støtte til hjelpemidler på Grønland

Mother with baby in Nuuk

Grønlandske foreldrepenger

Mother with baby in Nuuk

Fødselspermisjon på Grønland

Grönland/Greenland

Grønlandske ytelser til etterlatte ved dødsfall

Revalidering i Grønland

Rehabilitering på Grønland

Ret til sundhedsydelser i Grønland

Rett til helsetjenester på Grønland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.