Trygdeordninger

Her finner du informasjon om dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger, pensjon, og ytelser til familier.

Foto: Fiskare, Nuuk, Grönland

Det grønlandske pensjonssystemet

Foto: Lägenheter, Sisimiut, Grönland

Grønlandsk uføretrygd

Boligblokke i Nuuk

Grønlandsk alderspensjon

Grønlandsk børnetilskud

Grønlandsk børnetilskud

Grönland

Grønlandske foreldrepenger

Barselsorlov i Grønland

Fødselspermisjon på Grønland

Grönland

Boligsikring på Grønland

Grönland/Greenland

Grønlandske ytelser til etterlatte ved dødsfall

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.