Trygdeordninger

Her finner du informasjon om dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger, pensjon, og ytelser til familier.

Børn med funktionsnedsættelse

Støtte til hjelpemidler på Grønland

Is ud over Grønland

Offentlig hjelp på Grønland

Foto: Fiskare, Nuuk, Grönland

Det grønlandske pensjonssystemet

Foto: Lägenheter, Sisimiut, Grönland

Grønlandsk uføretrygd

Boligblokke i Nuuk

Grønlandsk alderspensjon

Grønlandsk børnetilskud

Grønlandsk barnetrygd

Grönland

Grønlandske foreldrepenger

Barselsorlov i Grønland

Fødselspermisjon på Grønland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.