Trygdeordninger

Her finner du informasjon om dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger, pensjon, og ytelser til familier.

Boligblokke i Nuuk

Grønlandsk alderspensjon

Barselsorlov i Grønland

Fødselspermisjon på Grønland

Grönland

Boligsikring på Grønland

Grönland/Greenland

Grønlandske ytelser til etterlatte ved dødsfall

Revalidering i Grønland

Rehabilitering på Grønland

Rød båt utenfor Ilulissat

Grønlandsk arbeidsmarkedsytelse ved ledighet

Grønlandsk arbejdsmarkedsydelse under sygdom

Grønlandsk arbeidsmarkedsytelse under sykdom

Foto: Lägenheter, Sisimiut, Grönland

Grønlandsk uføretrygd

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.