Videregående utdanning

Her finner du informasjon om videregående utdanninger og hvordan du kan søke opptak.

Mariehamn, Åland

Arbets- och uppehållstillstånd på Åland

studentbostäder

Studieboliger på Åland

studeranden

Ålandsk uddannelsesstøtte

Utbildningssystemet på Åland

Utbildningssystemet på Åland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.