Videregående utdanning

Her finner du informasjon om videregående utdanninger og hvordan du kan søke opptak.

Mariehamn, Åland

Arbejds- og opholdstilladelse på Åland

studeranden

Ålandsk uddannelsesstøtte

Utbildningssystemet på Åland

Uddannelsessystemet på Åland

Studerende på bibliotek

Nordiske utdanningsavtaler og -programmer

studentbostäder

Studieboliger på Åland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.