Voksenopplæring i Sverige

Voksenuddannelse i Sverige
Les om voksenopplæring i Sverige.

Komvux

Voksenopplæring kalles Komvux i Sverige. Komvux består av tre skoleformer: en kommunal voksenopplæring, en spesiell utdanning for voksne og en utdanning i svensk for innvandrere. Dine behov og forutsetninger som elev er utgangspunktet for hva slags voksenopplæring du skal velge.

Komvux er først og fremst til for at du skal kunne supplere den videregående utdanningen eller grunnskoleutdanningen din. Du kan lese om Komvux på Alla Studiers nettsted.

Komvux i Sverige når du bor i utlandet

Du trenger ikke være folkeregistrert i Sverige for å studere på Komvux. Hvis du er bosatt i et av de andre nordiske landene eller på Færøyene, Grønland eller Åland og vil fjernstudere på Komvux, er det en mulighet.

Imidlertid må du gjennom tidligere skolegang i hjemlandet ha forutsetninger som vurderes å tilsvare svensk grunnskoleutdanning eller tilsvare en  voksenutdanning. Hvis du har det, blir du likestilt med dem som søker i kommunen der opplæringen finner sted.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.