Ytelser til etterlevende på Island

Greiðslur til eftirlifandi aðstandenda á Íslandi
Her kan du finne informasjon om gjenlevende familiemedlemmers rettigheter ved dødsfall.

Har du rett på stønad om ektefellen din dør?

Den som blir enke/enkemann innen 67 års alder, mottar økonomisk kompensasjon. 

Stønad ved dødsfall blir utbetalt i seks måneder etter at ektefellen dør. 

Dersom stønadsmottakeren forsørger barn som er yngre enn 18 år, finnes det hjemmel til å betale stønad ved dødsfall i minst tolv måneder i tillegg. Men ikke mer enn i fire år. 

Om en person dør i en ulykke, får en enke/enkemann som bodde sammen med den omkomne, månedlig stønad i åtte år fra dagen den omkomne døde.  

Ytelser ved dødsfall blir utbetalt på grunnlag av loven om sosial bistand og blir derfor ikke betalt ut til personer som ikke er bosatt på Island.

Søknad om stønad ved dødsfall sendes til Rikstrygdeverket (Tryggingarstofnun).

 

Barnepensjon 

Barnepensjon gis til barn under 18 år med en forelder som er død eller er alderspensjonist, uføretrygdet eller stønadsmottaker under rehabilitering.

Dessuten kan enslige foreldre søke om barnepensjon i stedet for barnebidrag dersom man ikke kan fastslå farskapet til barnet.  

Et annet vilkår for utbetaling av barnepensjon er at en av barnets foreldre eller barnet selv minst har bodd på Island i de siste tre årene før søknaden sendes inn.  

Søknad om barnepensjon rettes til Rikstrygdeverket.

  Opplysninger om pensjonsutbetalinger ved pensjonisters død 

  Hvem skal man kontakte om man har spørsmål? 

   

  Flere opplysninger finner du på Rikstrygdeverkets hjemmeside. Dessuten kan man få opplysninger ved å ringe en sørvisrådgiver på telefon (+354) 560 4400. 

  Kontakt myndighet
  Spør Info Norden

  Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

  OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

  Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.