Info Norden
Skal du flytte i Norden? Info Norden viser veien videre. Skal du studere i Norden? Info Norden viser veien videre. Skal du jobbe i Norden? Info Norden viser veien videre. Skal du starte bedrift i Norden? Info Norden viser veien videre. Skal du søke støtte i Norden? Info Norden viser veien videre.

Populært innhold

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Finske trygdeytelser

Hvis du er fast bosatt i Finland, har du som regel rett til ulike ytelser. I visse tilfeller kan du også ha rett til trygdeytelser på grunnlag av arbeid.

Norges klimaminister Ola Elvestuen (bak fra venstre), Danmarks eneri-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, Norges statsminister Erna Solberg, Finlands statsminister Juha Sipilä, Islands statsminister Katrin Jakobsdottir, Sveriges minister for internasjonalt utviklingssamarbeid og klima og visestatsminister Isabella Lövin og Islands minister for miljø og naturressurser Guðmundur Ingi Guðbrandsson samlet på klimatoppmøte i Helsinki. 

Det offisielle nordiske samarbeidet

Boligstøtte i Sverige

Nordiske støtteordninger

Söka jobb på Åland

Virksomhet i Finland

Gränsarbetare som bor i Finland

Här får du information om beskattning och social trygghet för gränsarbetare som arbetar i ett annat land.

Toimeentulotuki Suomessa

Sosialhjelp i Finland

Työttömyysvakuutuskausien siirto Suomesta

Overføring av arbeidsløshetsforsikringsperioder fra Finland

Suomen sairauspäiväraha

Finske sykepenger

Eläkkeiden verotus

Skatt på pensjon i Finland

Opiskelijan verotus Suomessa

Skatt for studenter i Finland

Kielikurssit Suomessa

Språkkurs i Finland

Lääkkeet ja lääkekorvaukset Suomessa

Legemidler og legemiddelrefusjon i Finland

Omaisen kuolema Suomessa

Pårørendes død i Finland

Tietoa toimintarajoitteisille Suomessa

Informasjon for funksjonshemmede i Finland

Äänioikeus Suomessa

Stemmerett i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.