Info Norden
Skal du flytte i Norden? Info Norden viser veien videre. Skal du studere i Norden? Info Norden viser veien videre. Skal du jobbe i Norden? Info Norden viser veien videre. Skal du starte bedrift i Norden? Info Norden viser veien videre. Skal du søke støtte i Norden? Info Norden viser veien videre.

Populært innhold

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Privatforsikring i Danmark

Islandske privatforsikringer

Grønlandske barselsdagpenge

Islandske bankkontoer

Energiakademiet - Danmark

Bedrift på Island

Norges klimaminister Ola Elvestuen (bak fra venstre), Danmarks eneri-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, Norges statsminister Erna Solberg, Finlands statsminister Juha Sipilä, Islands statsminister Katrin Jakobsdottir, Sveriges minister for internasjonalt utviklingssamarbeid og klima og visestatsminister Isabella Lövin og Islands minister for miljø og naturressurser Guðmundur Ingi Guðbrandsson samlet på klimatoppmøte i Helsinki. 

Det offisielle nordiske samarbeidet

Boligstøtte i Sverige

Nordiske støtteordninger

Örorkulífeyrir á Íslandi

Islandsk uføretrygd

Endurhæfing og endurhæfingarlífeyrir á Íslandi

Rehabilitering på Island

Ellilífeyrir á Íslandi

Islandsk alderspensjon

Íslenska lífeyriskerfið

Det islandske pensjonssystemet

Kosningaréttur á Íslandi

Stemmerett på Island

Unge kvinder med telefoner

Kjøp av varer og tjenester på Island

Ríkisborgararéttur

Islandsk statsborgerskap

Réttur til heilbrigðisþjónustu á Íslandi

Rett til helsetjenester på Island

Stéttarfélög á Íslandi

Fagforeninger på Island

Að vinna í fleiri löndum samtímis

Å arbeide i flere land samtidig

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.