Blogg: Ny energi til det nordiske samarbeidet

Norden er i dag verdensledende i det grønne skiftet i energisektoren. Men vi kan ikke hvile på tidligere meritter, de største utfordringene ligger foran oss – ikke minst på tvers av sektorer. Parisavtalen og EUs planlagte energiunion fører til at en rekke store aktører investerer tungt i det grønne skiftet, og det innebærer at konkurransen øker i et tempo vi ikke har sett før.

Generalsekretærens Blogg

Dagfinn Høybråten, Generalsekretær

Det er det sentrale budskapet i Jorma Ollilas strategiske gjennomlysning av det nordiske energisamarbeidet, «Sterkt i dag – sterkere i morgen», som ble offentliggjort i juni.

Ollila advarer om at det er fare for at de enkelte nordiske landene er for små for å kunne stille opp mot den internasjonale konkurransen. Han stiller derfor et svært relevant spørsmål: Har Norden råd til å la være å satse på et økt energisamarbeid?

Hans svar er et klart nei – det har vi ikke råd til.

I sin rapport oppfordrer Ollila de nordiske landene til å maksimere fordelene ved det nordiske samarbeidet for å nå de nasjonale målene på best mulig måte. Et ledd i dette er å sikre at regionen har en sterk kollektiv stemme, noe som styrker utsiktene til å utøve nordisk innflytelse på ny EU-lovgivning, og fremme global spredning av nordiske visjoner og løsninger.

Jeg er veldig tilfreds med at vi har fått en viktig «utenforstående», Jorma Ollila, til å utføre energigjennomlysningen. Som tidligere direktør for Nokia er Ollila et anerkjent navn i Nordens forretningsverden og en person med et bredt internasjonalt kontaktnettverk.

Ideen med de strategiske gjennomlysningene initiert av Nordisk ministerråd er å inspirere til en politisk diskusjon om hva vi vil bruke det nordiske samarbeidet til. Strategiske gjennomlysninger er et sentralt element i «Nytt Norden», reformen av det nordiske samarbeidet som jeg startet for et par år siden, og som vi nå begynner å se resultatene av.

Basert på Ollilas gjennomlysning kan samarbeidet nå ta et skritt videre, og ut fra rapporten kan energiministrene diskutere og senere vedta et nytt samarbeidsprogram for energisektoren.

Min ambisjon er å gjøre det nordiske samarbeidet mer effektivt og ikke minst mer politisk relevant, samt å finne nye muligheter for regionalt samarbeid. Energirapporten er en viktig videreføring av dette arbeidet og en glimrende oppsummering av utfordringene vi har i vente. Ollilas forslag kan overføres til alle deler av det nordiske samarbeidet. Forslagene er derfor verdt å ta opp til vurdering, også utenfor energisektoren.

Alle vi som er engasjert i det nordiske samarbeidet, bør reflektere over svaret på spørsmålet: Har vi råd til å la være å samarbeide? Og ikke minst, hvor kan vi arbeide tettere!

La oss i det daglige arbeidet utfordre hverandre og utvikle det nordiske samarbeidet til gagn for de nasjonale politiske ambisjonene – og dermed sikre et levende og dynamisk nordisk samarbeid til nytte for hele befolkningen i Norden.