Blogg: Vi står sammen mot radikalisering og ekstremisme

Oslo har opplevd det. Stockholm har opplevd det. København har opplevd det. London, Paris, Nice og Berlin og en rekke andre byer rundt om i verden har også opplevd det. Terrorangrep mot sivilbefolkning i store byer. Det er en av vår tids største utfordringer og våre byer må stå sammen.

Generalsekretærens Blogg

Dagfinn Høybråten, Generalsekretær

I kjølvannet av angrepet på Krudttønden i København 2015 lanserte de Nordiske samarbeidsministrene et eget samarbeidsprogram for god integrering av flyktninger. Nå tre år etter at samarbeidet ble etablert er det med stor tilfredstillelse jeg ser hva som er oppnådd.

Vårt tverrgående, strategisk initiativ har fokus på sosial marginalisering, ekstremisme og religiøs diskriminering med mål om å bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme gjennom forebyggende innsatser. Den viktigste forebyggende innsats skjer i byene, og det ble derfor i 2016 etablert et bynettverk som fikk navnet «Nordic Safe Cities» (NSC). Målet var å skape trygge, inkluderende og tolerante byer blant annet ved å dele erfaringer byene imellom og bygge kompetanse for å forsterke de forebyggende innsatser i byene i Norden.

I regi av NSC ble det arrangert tre nordiske konferanser i 2016 som hadde fokus på temaer som er sentrale i den forebyggende innsatsen mot radikalisering og ekstremisme; Trygge byrom og lokalsamfunn, trygg «online aktivitet», styrke familiens og offentlige institusjoners rolle i det forebyggende arbeidet og mobilisering av ungdom. På bakgrunn av nettverkets innspill utarbeidet man en manual med prinsipper for et godt arbeid mot radikalisering og ekstremisme.

I 2017 har nettverket vokst og samlet 30 byer og 400 politikere, eksperter og forskere fra Norden gjennom ulike aktiviteter. Alle aktiviteter i regi av Nordic Safe Cities har fokus på aktiv deltakelse fra deltakerne og erfaringsutveksling. Erfaringene og anbefalingene formidles også til kommuner som ikke er med i nettverket.

NSC går konkret til verks og skygger ikke unna problemområder. Snarere tvert imot. Derfor har store konferanser blitt lagt til områder som Københavns mest kjente problemområde – Mjølnerparken hvor det ble jobbet med hvordan man skaper trygge og sosialt bærekraftige boligområder. Da ekstremisme var tema var Borlänge vertskap. Det er en kommune som lenge har strevde med merkelappen som høysete for den høyreekstreme bevegelsen Nordisk motståndsrörelse. Under konferansen så vi spenningen mellom ytringsfriheten og behovet for enkeltmennesket beskyttelse mot trusler og hatefulle ytringer.

«Forebyggelse og bekjempelse av ekstremisme og radikalisering skal fortsatt stå høyt på vår dagsorden i det Nordiske samarbeidet», sa Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen da han møtte sine Nordiske kolleger i Helsingfors i oktober 2017. Det er betryggende og vite at de Nordiske statsministerne ønsker at integrasjonsarbeidet skal være et viktig samarbeidsområde også fremover.

Det er også gledelig at arbeidet med Nordic Safe Cities har blitt lagt merke til internasjonalt, noe som har resultert i invitasjoner fra både Melbourne, Montreal og Brussel. Da den svenske ekstremistforskeren Magnus Ranstorp snakket til EUs borgermestere i mars trakk han spesielt fram Nordic Safe Cities som et eksempel på hvordan EU burde jobbe på dette området.

Internasjonal oppmerksomhet er hyggelig, men vi må aldri glemme livet leves lokalt. Derfor må også tiltakene man setter inn være lokale. Med dette for øyet har nettverket, i samarbeid med den britiske organisasjonen «Institute for Strategic Dialogue» utviklet et opplegg som skal mobilisere ungdom til arbeid mot diskriminering, fordommer og utenforskap og på den måten bidra til tryggere byer. Larvik i Norge var den første byen som gjennomførte denne to-dagers workshopen. Om lag 70 ungdommer mellom 15-21 år utformet lokale aktiviteter og kampanjer som skal gjennomføres i løpet av 2018 for å mobilisere ungdom i Larvik i dette arbeidet. De kaller sitt prosjekt KomInn. I 2018 er målet at flere andre NCS-byer kan mobilisere ungdom gjennom dette opplegget.

NSC har også, i samarbeid med den britiske organisasjonen «Faith Associates», initiert et program som skal bidra til religiøs dialog mellom byer og religiøse organisasjoner. Et av målene er å legge til rette for dialog med moskeer, å hjelpe dem til og bygge opp kompetanse slik at de kan bidra positivt i sitt lokalmiljø. København er den første byen som gjennomfører programmet.

30. mai samles nettverket igjen i Helsingfors for å dele kunnskap og erfaringer. Gjennom fruktbare samtaler er målet å skape trygge og sikre byer ved å kaste lys over livet.

Kontakt