CSW67: Norden er klar for å presse på for likestilling

sju jämställdhetsministrar
Photographer
norden.org
Når det nordiske samarbeidet deltar på FNs kvinnetoppmøte (CSW) i New York, er målet å støtte opp om likestilling og vise fram nordiske løsninger på kjønnsbasert vold på nettet og på pensjonsgapet.

Det nordiske samarbeidet arrangerer et høynivåpanel med de nordiske likestillingsministrene samt to eksperpaneler. Bli med!

FNs kvinnetoppmøte (CSW) 6.–17. mars er det ledende internasjonale organet for å bedre kvinners situasjon over hele verden. Det prioriterte temaet i år er innovasjon og teknologiske endringer samt utdanning i den digitale tidsalderen for å oppnå likestilling og gi styrke til alle kvinner og jenter. Aktivitetene til det nordiske samarbeidet vil fokusere på å gjøre den digitale verdenen tryggere for alle samt å lukke pensjonsgapet.

Motstand mot motstanden – nordiske løsninger på kjønnsbasert vold på nettet

Dato: 06.03.2023

Tid: 13.15–14.30 (EST)

Velkommen til dette arrangementet på CSW67, der de nordiske likestillingsministrene ledet av Islands statsminister vil snakke om nordiske løsninger for å gjøre den digitale verdenen tryggere for alle. De nordiske landene er klare for å motarbeide motstanden mot likestilling!

Følg med på direktesendingen:

Økonomisk likestilling nå! Nordiske metoder for å lukke pensjonsgapet

Dato: 07.03.2023

Tid: 15.00–16.15 (EST)

Selv om kvinner i de nordiske landene har høyt utdanningsnivå og høy deltakelse i arbeidslivet, innebærer ikke dette automatisk likestilling når det gjelder pensjon. Tiltak for å fremme likelønn og delt foreldrepermisjon har bidratt sterkt til å øke kvinners økonomiske trygghet når de går av med pensjon. Hvordan lager vi pensjonssystemer som fremmer likestilling?

Følg med på direktesendingen:

Det voldelige nettet – nordiske og baltiske metoder for å forhindre kjønnsbasert vold

Dato: 08.03.2023

Tid: 11.30–12.45 (EST)

Bli med når våre nordisk-baltiske eksperter diskutere svakheter og prioriterte felt når det gjelder å sikre menneskerettigheter og likestilling på nettet!

Vertskap for CSW67-arrangementet er Latvias regjering og Nordisk ministerråd.

Følg med på direktesendingen:

Om FNs kvinnetoppmøte (CSW)

Den 67. sesjonen av FNs kvinnekommisjkon, CSW67, går av stabelen i FNs hovedkvarter i New York. 

Kvinnetoppmøtet (CSW) er det fremste globale mellomstatlige organet som utelukkende er viet til å fremme likestilling og styrke kvinner. Kvinnetoppmøtet er av avgjørende betydning for å fremme kvinners rettigheter, dokumentere kvinners liv i hele verden, og utarbeide globale standarder for likestilling og styrking av kvinner.

Kvinnetoppmøtet er en funksjonell kommisjon under FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) og ble opprettet ved ECOSOCs resolusjon 11 (II) 21. juni 1946.

I 2023 har kommisjonen følgende prioriterte tema og oppfølgingstema under CSW67:

  • Prioritert tema: Innovasjon og teknologiske endringer samt utdanning i den digitale tidsalderen for å oppnå likestilling og gi styrke til alle kvinner og jenter. 
  • Oppfølgingstema: Utfordringer og muligheter når det gjelder å oppnå likestilling og styrking av kvinner og jenter i landlige strøk (avtalte konklusjoner på 62. sesjon)..