En titt bak kulissene for den nordiske modellen

De nordiske landene har en lang historie med å dele informasjon og kunnskap for å integrere og forbedre samfunnet og levemåten vår. Vi er overbevist om at vi må samarbeide for å styrke vår konkurransedyktighet og påvirkningskraft på den internasjonale arenaen. State of the Nordic Region er et verdifullt verktøy når vi skal nå dette målet.

Norden som sådan utgjør den tolvte største økonomien i verden, med en befolkning som vokser raskere enn gjennomsnittet i EU, et arbeidsmarked som høster anerkjennelse globalt, og et velferdssystem som har vist seg å være robust både i oppgangs- og nedgangstider. Men landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige utgjør sammen med Grønland, Færøyene og Åland også en makroregion sammensatt av svært forskjellige indre regioner, både geografisk og administrativt. State of the Nordic Region utforsker og illustrerer dette på en utmerket måte.

De nordiske landene ligger ofte øverst på listen når FN og andre internasjonale organer rangerer land etter forskjellige parametre. Og selv om det er noen skjær i sjøen, er vi også rangert blant dem som er best egnet til å oppfylle FNs bærekraftsmål i Agenda 2030.

Men hvordan er bildet bak landenes tall, og hvordan samhandler de forskjellige regionene i Norden, både internt og på tvers av landegrensene? Dette spørsmålet besvares av State of the Nordic Region 2018, som gir deg en unik titt bak kulissene i verdens mest integrerte region.

De nordiske landene ligger ofte øverst på listen når FN og andre internasjonale organer rangerer land etter forskjellige parametre. Og selv om det er noen skjær i sjøen, er vi også rangert blant dem som er best egnet til å oppfylle FNs bærekraftsmål i Agenda 2030.

Nordisk ministerråd har bidratt med nordisk statistikk i mer enn 50 år, for eksempel gjennom Nordisk statistisk årbok. Nordregio, vår forskningsinstitusjon for planlegging og utvikling, har utgitt regional statistikk siden 1980-årene. Nå trapper vi opp arbeidet med en ny analyseenhet på ministerrådets sekretariat og med en omorganisert statistikkenhet. Og den nye utgaven av State of the Nordic Region, som tidligere har vært produsert av Nordregio alene, er publisert som et samarbeidsprosjekt for hele Nordisk ministerråds nettverk.

State of the Nordic Region 2018 er en gullgruve for lokale, regionale og nasjonale myndigheter i de nordiske landene.

Ved å kartlegge og dokumentere informasjon om tilstanden i Norden og de nordiske regionene har Nordregio i årenes løp muliggjort solid dokumentasjon av utviklingstendenser, som er et nødvendig utgangspunkt for utvikling av god politikk.

State of the Nordic Region 2018 er en gullgruve for lokale, regionale og nasjonale myndigheter i de nordiske landene. Den er også et skattkammer med informasjon for hele befolkningen i Norden, og nødvendig lesning for internasjonale aktører som vil lære om Norden og kanskje til og med la seg inspirere av den nordiske modellen, hvor forskjellig den enn kan komme til uttrykk i de forskjellige regionene og områdene. Jeg håper at de mange interessante faktaene, tallene og historiene som ligger i denne imponerende rapporten, vil finne et stort publikum og nå langt og favne bredt, akkurat som de nordiske landene selv ser ut til å gjøre.

Kontakt