En variert, men sterk økonomi

Escalators
Fotograf
Christian Deknock, Unsplash
De nordiske landene gjør det generelt langt bedre enn gjennomsnittet i EU når det gjelder økonomisk utvikling, til tross for de vedvarende effektene av den økonomiske krisen. I et makroregionalt perspektiv er Norden en svært samordnet region. Likevel er det fortsatt store og økomomisk betydningsfulle variasjoner på regionalt nivå.

Under det nasjonale nivået ser vi at mange tynt befolkede kommuner og innlandskommuner blir hengende stadig lengre etter storbyområdene. Til tross for dette er de nordlige delene av Danmark, Finland og Sverige alle rangert svært høyt på den mer bredt fokuserte europeiske indeksen for sosial utvikling (European Social Progress Index).

Når det gjelder innovasjon, er de nordiske landene også høyt rangert, og sysselsettingen i kunnskapsintensive sektorer er langt over gjennomsnittet for de 28 EU-medlemsstatene. De nordiske landene har opprettholdt en sterk posisjon på området grønne løsninger, men mange av de europeiske konkurrentene begynner nå å komme i kapp.

Norden er også fremdeles en attraktiv destinasjon for utenlandske investeringer, med sju prosent av de samlede direkte utenlandsinvesteringene (FDI) i Europa, til tross for at vi bare utgjør en liten andel av befolkningen i Europa (mindre enn fire prosent).

Generelt går det bra med den nordiske økonomien, og til tross for ulike utfordringer knyttet til pågående globale markedsendringer har innhentingen etter den økonomiske krisen vært imponerende i Norden.

Last ned delen om økonomi:

Kontaktpersoner