Først fikk planeten feber – og så du

Mand med maske
Fotograf
Pille Riis Priske/ Unsplash.com
At Norden henger sammen med resten av verden, har kanskje aldri vært så merkbart som under koronakrisen. Det tok ikke mange uker fra det at viruset ble oppdaget i Wuhan, til barene ble stengt i København og Reykjavik.

Forskerne tror at koronaviruset kommer fra naturen. Når ville dyr blir fortrengt fra sitt naturlige miljø – for eksempel gjennom avskoging og klimaendringer eller når de blir handlet med på dyremarkeder – kommer de nærmere menneskene og kan spre smitte som tidligere har vært ukjent. 

Også når ville dyr blir fanget fordi vi vil ha kjøttet eller skinnet, er det en risiko for at de overfører smitte til mennesker. 

Aldri før har det vært så mange muligheter for at smitte fra dyr kan overføres til mennesker, mener FNs miljøorgan UNEP.

Det er avgjørende for de ville dyrene og plantene, for mennesket og for klimaet at vi bevarer naturen og tilbakestiller det som er ødelagt. Vi vet at mangfoldig natur er viktig for økosystemenes motstandskraft.

Fakta:

  • 290 millioner hektar med urskog er hogget ned i verden siden 1990, ifølge FNs forskerpanel for biologisk mangfold. 
  • En halv million av verdens landlevende arter har ikke levemiljøer som er tilstrekkelig store til at de kan overleve på lang sikt.  

Dette kan du gjøre:

  • Ikke kjøp ting som er laget av truede dyre- og plantearter – verken her hjemme eller i andre land.
  • Engasjer deg for naturen, det biologiske mangfoldet og klimaet ved å delta i den demokratiske debatten, ungdomsorganisasjoner og miljøorganisasjoner!
  • Bidra til at de nye globale målene for biologisk mangfold virkelig fører til endring. 

Du kan begynne med å engasjere vennene dine, lese deg opp og gi uttrykk for meningene dine i verktøykassen for kunnskap og endring. Budskapene vil bli sendt til de pågående forhandlingene om nye globale mål for biologisk mangfold: 

Eller diskuter med andre miljøengasjerte ungdommer i Norden i Facebook-gruppen Nordic Youth Biodiversity Network