Generalsekretæren

Dagfinn Høybråten
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Dagfinn Høybråten tiltrådte som generalsekretær i Nordisk ministerråd 4.mars 2013. Høybråten går inn i sin nye rolle med ambisjoner om å utvikle og forsterke et nordisk samarbeid.

- Potensialet for samarbeidet i Norden er mye større enn det vi utnytter i dag. Som generalsekretær ser jeg frem til å bidra til å realisere mulighetene, sa Høybråten ved ansettelsen.

Dagfinn Høybråten har vært politiker i mer enn 30 år, og var i 7 år medlem av ministerrådet som helseminister, arbeidsminister og sosialminister for Kristelig Folkeparti. Deretter var han president i Nordisk Råd 2007-2008. I tillegg har han lang fartstid som embetsmann, og var blant annet leder av Trygdeetaten 1997-2004.