Generalsekretæren

Jona Wendel
Fotograf
Ricky John Molloy / norden.org
Nordisk ministerråd rekrutterer akkurat nå en ny generalsekretær. I mellomtiden er Jonas Wendel fungerende generalsekretær.

Tidligere generalsekretær i Nordisk ministerråd, Paula Lehtomäki, avsluttet  sitt oppdrag for Nordisk ministerråd i september 2022.

Stabsjef ved generalsekretærens kontor, Jonas Wendel, er fungerende generalsekretær i rekrutteringsprosessen.