Generalsekretærens blogg

Dagfinn Høybråten
Fotograf
Anna Gran
Som generalsekretær i Nordisk ministerråd skal jeg blant annet bidra til å utvikle og forsterke det nordiske samarbeidet på oppdrag fra de nordiske samarbeidsministrene. På generalsekretærens blogg kan du følge dette arbeidet.