Gode snarveier: Program for Islands formannskap for Nordisk ministerråd 2019

Gode genveje

Gode genvej

Ungdommen, bærekraftig turisme og havmiljøet er de prioriterte områdene under Islands formannskap for Nordisk ministerråd 2019. Nordiske prioriteringer av likestilling, digitalisering, bærekraftig utvikling samt FNs verdensmål integreres i formannskapsprosjektene.

Overskriften for Islands formannskap henviser til vennskapet mellom de nordiske landene, som blant annet kommer til uttrykk i mobilitet og et sterkt internt samarbeid. Snarveiene når også ut i verden, der de nordiske landene profilerer seg sammen, og bidrar til det internasjonale samarbeidet for fred, sikkerhet og miljøvern. Framtidens snarveier ligger i den digitale verden.

Respekten for demokratiets spilleregler og rettsstaten er dypt forankret i Norden. Vi er fast besluttet på å fortsette som fredelige og mangfoldige velferdssamfunn der kultur og utdanning blomstrer, og der alle har rett til å utfolde seg. Samfunn der innovasjon skjer til gagn for naturen, sysselsettingen og en sterk økonomi.

Nordisk samarbeid har vist at det er bedre å bygge bruer enn murer. Det er ikke noe gammeldags over verken samarbeid, vennskap eller respekt. Nordens grunnverdier er like viktige som før.

Islands formandskab i 2019 har 3 temaer: De unge, havet og bærdygtig turisme. Verdensmålene vil være vores ledestjerne i det hele, siger Islands statsminister, Katrín Jakobsdóttir. Læs mere om formandskabsprogrammet Gode genveje: https://www.norden.org/da/publication/gode-genveje

Unge i Norden

I løpet av Islands formannskapsperiode i 2019 er årgangene som er født rundt årtusenskiftet, i ferd med å bli ferdige med sine videregående utdanninger, og dermed snart klare for å studere videre på universitetet eller gå inn på arbeidsmarkedet, flytte hjemmefra og bli aktive samfunnsborgere. Framtiden er deres. Under det islandske formannskapet vil vi sette fokus på de unge i formannskapsprosjekter innenfor utdanning, kultur og helse, der det legges vekt på aktiv medvirkning og dialog med de unges representanter.

I Islands formandskabsprogram sætter vi fokus på de unge i Norden – den generation, som blev født omkring årtusindskiftet og nu tager de første skridt ud i voksenlivet. Vi vil lytte til de unge og lancere projekter, som fremmer uddannelse, kultur og sundhed. Læs mere om formandsskabet: https://www.norden.org/da/publication/gode-genveje

Havet: blå vekst i nord

Island baserer sitt fokus på “Havet – blå vekst i Norden” på lederposisjonen Norden har påtatt seg på området, nasjonalt, regionalt og globalt. Det tas også utgangspunkt i de enkelte ministerrådenes strategier og det nordiske samarbeidet generelt om bærekraftig utnytting og beskyttelse av havets ressurser, blant annet i tilknytning til plast og bioøkonomi.

I 2019 har Island formandsskabet for Nordisk Ministerråd. Det islandske formandskab fokuserer bl.a. på havet og blå økonomisk vækst.

Bærekraftig turisme i Norden

Islands formannskap fokuserer på samarbeid mellom de nordiske landene om balansen mellom vekst og vern ved utvikling av bærekraftig turisme. Det satses på å skape et overblikk over landenes felles utfordringer og politikk på dette området.

I 2019 har Island formandsskabet for Nordisk Ministerråd. Det islandske formandskab fokuserer bl.a. på bæredygtig turisme i Norden.