Gode snarveier: Program for Islands formannskap for Nordisk ministerråd 2019

Gode genveje

Gode genvej

Ungdommen, bærekraftig turisme og havmiljøet er de prioriterte områdene under Islands formannskap for Nordisk ministerråd 2019. Nordiske prioriteringer av likestilling, digitalisering, bærekraftig utvikling samt FNs verdensmål integreres i formannskapsprosjektene.

Overskriften for Islands formannskap henviser til vennskapet mellom de nordiske landene, som blant annet kommer til uttrykk i mobilitet og et sterkt internt samarbeid. Snarveiene når også ut i verden, der de nordiske landene profilerer seg sammen, og bidrar til det internasjonale samarbeidet for fred, sikkerhet og miljøvern. Framtidens snarveier ligger i den digitale verden.

Respekten for demokratiets spilleregler og rettsstaten er dypt forankret i Norden. Vi er fast besluttet på å fortsette som fredelige og mangfoldige velferdssamfunn der kultur og utdanning blomstrer, og der alle har rett til å utfolde seg. Samfunn der innovasjon skjer til gagn for naturen, sysselsettingen og en sterk økonomi.

Nordisk samarbeid har vist at det er bedre å bygge bruer enn murer. Det er ikke noe gammeldags over verken samarbeid, vennskap eller respekt. Nordens grunnverdier er like viktige som før.

Islands formandskab i 2019 har 3 temaer: De unge, havet og bærdygtig turisme. Verdensmålene vil være vores ledestjerne i det hele, siger Islands statsminister, Katrín Jakobsdóttir. Læs mere om formandskabsprogrammet Gode genveje: https://www.norden.org/da/publication/gode-genveje

I Islands formandskabsprogram sætter vi fokus på de unge i Norden – den generation, som blev født omkring årtusindskiftet og nu tager de første skridt ud i voksenlivet. Vi vil lytte til de unge og lancere projekter, som fremmer uddannelse, kultur og sundhed. Læs mere om formandsskabet: https://www.norden.org/da/publication/gode-genveje

I 2019 har Island formandsskabet for Nordisk Ministerråd. Det islandske formandskab fokuserer bl.a. på havet og blå økonomisk vækst.

I 2019 har Island formandsskabet for Nordisk Ministerråd. Det islandske formandskab fokuserer bl.a. på bæredygtig turisme i Norden.