Hva koster litt ny jord, herr meitemark?

Skovl med jord
Fotograf
Neslihan Gunaydi / Unsplash.com
Du får favorittpærene dine, det rene vannet, morgenkaffen og den deilige skogsturen fordi naturen fremdeles leverer. Men tapet av biologisk mangfold og de kollapsende økosystemene er rangert som en av verdens største risikoer det neste tiåret.

I forbindelse med verdens økonomiske forum i januar 2020 rangerte 750 eksperter og beslutningstakere de fem problemene som bekymrer dem mest. For første gang handler alle de fem globale truslene om miljøet.  Er det ikke typisk at det er først når naturens tilbud reduseres eller blir helt borte, at dets økonomiske verdi blir åpenbar?

FNs forskerpanel för biologisk mångfald anslår at én million av verdens åtte millioner arter vil blir utryddet, mange av dem i løpet av de neste tiårene. 

Det er ingen forskere som vet hvor mange arter som kan forsvinne uten at naturen mister sin evne til å forsørge oss. Det vi vet, er at altfor mange plante- og dyrearter trues av utrydning når levemiljøet deres blir ødelagt. 

Økonomiene våre avhenger av at naturen fortsetter å levere.  Skogen og havet hjelper oss med å rense luften og regulere klimaet gjennom å binde opp CO2. Insektene hjelper oss med å bryte ned avfall og giftstoffer, danne ny muld, bekjempe skadedyr og pollinere plantene våre. 

Naturen forsyner oss med kornprodukter, fisk, trevirke og bioenergi.

Naturens goder anses ofte å være gratis – selv om den årlige verdien anslås til rundt 125 billioner USD globalt. Men når tilbudet oppfattes som gratis, er det ingen økonomisk drivkraft for å ta vare på økosystemene. 

Fakta:

  • En million av verdens dyre- og plantearter står i fare for å forsvinne, mange av dem allerede i løpet av ti år. Det er en nødssituasjon som setter menneskehetens fremtid på spill. De fem viktigste grunnene til at det har blitt slik, er  
  • 1. At dyr og natur fortrenges når mennesker bruker landområdene og vannet. 2. At vi jakter og fisker for hardt. 3. Klimaendringene. 4. Forurensningen. 5. Spredningen av fremmende arter.

Dette kan du gjøre:

  • Engasjer deg, og krev at politikere og bedrifter setter pris på naturens goder for å kunne fatte kloke og bærekraftige beslutninger.