Innstillinger fra borgere til Nordisk råds miljøpris 2021

Alle kan innstille initiativer og personer til Nordisk råds miljøpris. I 2021 har Nordisk råd mottatt 138 forslag til i alt 109 forskjellige initiativer. Se hele lista fordelt på land under.

Temaet for Nordisk råds miljøpris 2021 er bærekraftige matsystemer – fra hav og jord til bord og tilbake igjen. Hvilke innstillinger bedømmingskomiteen velger å nominere til prisen, avsløres 3. september 2021.