Kom igjen, Norden – bli best i klassen på biologisk mangfold!

Arterne på planeten
Fotograf
Markus Spiske /Unsplash.com
De nordiske landene er best i verden på nesten alle områder – eller? Nja, vi er ikke helt på topp når det gjelder biologisk mangfold. Vi oppfyller heller ikke helt de 20 målene som er knyttet til FN-konvensjonen om biologisk mangfold, der sluttdatoen er i år. Det er nesten ingen land i verden som gjør det.

I 2010 ble verdens land enige om 20 konkrete mål for å stoppe utryddelsen av arter. Blant annet skal 17 prosent av landområdene og 10 prosent av havene vernes. Dette er ett av få mål som vil bli oppfylt. 

For de øvrige målene er etterlevelsen dårlig i nesten alle de 196 landene som har underskrevet konvensjonen om biologisk mangfold. Det er gjort fremskritt for fire av de 20 målene for biologisk mangfold, men for seks av dem er det ikke gjort noen fremskritt i det hele tatt. 

Målene som nås, gjelder vernede områder på land og i havmiljøet. Og konsekvensene av den dårlige etterlevelsen ble sjokkerende tydelige da FNs forskerpanel for biologisk mangfold ga ut sin alarmrapport om naturens tilstand i verden i mai 2019: 

En million arter er truet av utrydning, mange av dem allerede innen et tiår. 

I år skal nye mål for det biologiske mangfoldet fremforhandles. Ambisjonen er flere målbare mål enn tidligere, og en tydeligere kobling til bærekraftsmålene.

Ifølge et utkast til ny avtale skal 30 prosent av planeten vernes, og plastforsøpling og overgjødsling skal halveres.

Fakta:

Ifølge Protected Planet har Danmark, Island og Norge vernet minst 17 prosent av landarealet. Sverige har vernet 14 prosent og Finland 13 prosent. 

Dette kan du gjøre:

Du kan engasjere deg i det nordiske ungdomsprosjektet for biologisk mangfold! Det nordiske samarbeidet har lovet å gi unge mennesker mulighet til å bli hørt i forhandlingene om de nye globale målene. Lær deg mer, og delta i det kommende nordiske ungdomstoppmøtet. Gå i dialog med politikerne, og oppfordre dem til å kjempe for en sterk og bindende ny global avtale. Jo flere stemmer, jo bedre! 

Begynn med å engasjere vennene dine, les dere opp, og gi uttrykk for synspunktene her:

Les mer om det nordiske ungdomsprosjektet her: