Last ned Tilstanden i Norden 2018

Landu på Cykelslangen
Fotograf
Ricky John Molloy
I State of the Nordic Region 2018 ser man nærmere på faktaene og tallene bak den aktuelle utviklingen på regionalt nivå i de nordiske landene, inkludert Grønland, Færøyene og Åland.

State of the Nordic Region 2018 er basert på den seneste utfyllende statistikken som foreligger for demografiske endringer, tendenser i arbeidsmarkedet og innenfor utdanning, og økonomiske resultater. 

Tilstanden i Norden 2018 inneholder også en indeks for regionalt potensial, der de 74 regionene i Norden er rangert.

 

LAST NED TILSTANDEN I NORDEN:

Tilstanden i Norden 2018 er produsert av Nordregio, et ledende nordisk og europeisk forskningssenter for regional utvikling og planlegging. Nordregio er opprettet av Nordisk ministerråd.

Kontakt