Norden er på plass på FN-toppmøtet om biologisk mangfold, COP15

Toppmötet COP15 bygs i Montreal
Fotograf
Paul Chiasson/Zuma/Ritzau Scanpix
7.-19. desember samles verden i Montreal for å bli enige om en ny global avtale for naturen. Norden er på plass med ministre, parlamentarikere og en stor gruppe på 18 nordiske ungdomsrepresentanter.

FN-toppmøtet om biologisk mangfold skal gi verden en ny avtale for biodiversitet – en «Paris-avtale for naturen». 

En gruppe på 18 ungdomsrepresentanter fra de nordiske landene kommer til å å delta ved sluttforhandlingene i Montreal og formidle sine budskap.

3000 unge nordboere har bidratt til «Nordic Youth Position paper on Biodiversity». Etter en to år lang prosess har unge mellom 16 og 30 år utarbeidet 19 krav til den nye globale avtalen som de skal formidle under sluttforhandlingene.

Målbare mål og tydelige krav

De nordiske klima- og miljøministerne har en felles oppfordring før FNs sluttforhandlinger: krisen for det biologiske mangfoldet må løses gjennom en global avtale med målbare mål og tydelige krav om gjennomføring.

Flere av de unges krav gjenspeiles også i miljøministernes erklæring.

Et nordisk fond for unges biodiversitets- og klimaarbeid.

Norden er og skal forbli en ambisiøs region når det gjelder biodiversitet og klima. Nordisk råds bærekraftutvalg har nylig fremmet et forslag om et nordisk fond for unges biodiversitets- og klimaarbeid.

Utvalget oppfordrer Norden til å ta lederskap og skape innovasjoner på biodiversitets- og klimaområdet.

Hvorfor er den nye avtalen viktig?

Naturens tilsand blir raskt dårligere i hele verden. Av åtte millioner dyre- og plantearter er én million utrydningstruet.

Også her i Norden står vi midt i naturkrisen.

Biodiversitet er avgjørende for menneskers helse og velvære, økonomisk velstand, mattrygghet og sikkerhet, og andre områder som ikke bare er nødvendige for alle mennesker og menneskelige samfunn, men for hele planeten og alle dens beboere.

20 mål for biologisk mangfold ble satt av FN-konvensjonen for ti år siden for å møte de økende tapene.

Ingen av de ble helt møtt. De kommende årene blir avgjørende for å stoppe tap av biologisk mangfold.