Nordens mest ensomme hval søker selskap

Marsvin i havet
Fotograf
Shutterstock / Jan Zoetekouw / WWF
Vet du hvor ensom denne hvalen føler seg? KJEMPEENSOM! Det er bare noen få niser igjen i Østersjøen. Her får du vite hvorfor.

Vi vet at nisene i Østersjøen beveger seg i hele området fra Bornholm til Stockholms skjærgård. Men den er akutt truet.

Nisen kjemper mot miljøgifter (dioksiner i sild og torsk) og undervannsstøy i et av verdens mest forurensede hav – Østersjøen.

Akkurat som i resten av verden er havmiljøet i Norden utsatt for store og raske endringer.

Overgjødsling, overfiske og utslipp av miljøgifter er de største truslene mot det biologiske mangfoldet.

Bunntråling er den enkelttrusselen som påvirker flest arter i svenske havområder, ifølge den svenske rødlisten.

På globalt nivå henter vi mennesker ut enorme ressurser fra havene hver eneste dag: Fisk og skalldyr, sand og mineraler, tang og salt . 

Mange samfunn er direkte avhengige av ressursene i havet for å få mat på bordet. Slik er det også i Norden. 

På Grønland er fisk det man spiser, og havøkonomien har stor betydning for alle de nordiske landene.

Fakta:

  • Hver tredje fiskebestand i verden er overfisket, ifølge FNs forskerpanel for biologisk mangfold.  
  • Tre milliarder mennesker verden over er avhengige av økosystemet i havet for å forsørge seg!

Dette kan du gjøre:

  • Ikke kast plast i havet!
  • Vær nøye når du kjøper fisk!
  • Ta vare på strand- og kystområder – de fungerer som et filter mellom land og hav.