Nordisk ministerråds formannskap i 2021

Sammen er vi sterkere og klokere enn hver for oss. Slik lyder en av grunnsetningene i Finlands program for formannskapet i Nordisk ministerråd 2021.

Finlands formannskapsprogram tar utgangspunkt i visjonen for det nordiske samarbeidet, som sier at Norden skal bli verdens mest integrerte og bærekraftige region. Programmet for 2021 trekker opp retningslinjene for et aktivt samarbeid for å skape et grønnere, mer konkurransedyktig og mer sosialt bærekraftig Norden.

– Pandemien er et eksempel på at vi ikke kan løse globale utfordringer alene. Det er fornuftig å lete i fellesskap etter måter å forberede seg på kommende kriser på. Derfor vil Finland forsterke samarbeidet også innenfor området forsyningstrygghet og beredskap, sier Finlands statsminister Sanna Marin.

Dette året er det også grunn til å feire. Nordisk ministerråd fyller 50 år, og Ålands selvstyre har 100-årsjubileum i 2021–22.

Dette året er det også grunn til å feire. Nordisk ministerråd fyller 50 år, og Ålands selvstyre har 100-årsjubileum i 2021–22.