Om Arbeidsutvalget under Nordisk embetsmannskomité for miljø- og klimaspørsmål

Arbejdsudvalget (AU) understøtter arbeidet til Nordisk Embedsmandskomité for Miljø og Klima. Blant annet har Arbeidsutvalget primært ansvaret for å behandle sektorens prosjektsøknader.

Information om ansøgnignsmateriale og retningslinjer for ansøgninger findes her: 

Ytterligere informasjon om søknadsfrister kan fås under NMR-sider om aktuelle støttemuligheder:

Ytterligere informasjon kan også fås fra Anette Askerøi: