Om den nordiske likestillingseffekten på arbeidsplassen

Fadumo Q Dayib at the launch of the Nordic prime ministers' initiative "Nordic Solutions to Global Challenges", May 2017
Photographer
Silje Katrine Robinson/norden.org
Likestilling mellom kjønnene og anstendig arbeid for alle er to av de viktigste globale utfordringene. For å overvinne dem må vi arbeide sammen og dele kunnskap og informasjon, på lokalt, regionalt og globalt nivå.

Den nordiske likestillingseffekten på arbeidsplassen er de nordiske statsministrenes flaggskipsprosjekt for å fremme likestilling mellom kjønnene som et mål i seg selv, og som en forutsetning for anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Det er økende internasjonal forståelse for at for å kunne oppnå bærekraftig og inkluderende vekst må samfunnet ta i bruk det fulle potensialet og talentet til hele befolkningen – både kvinner og menn. Det ser vi av den globale tilslutningen til FNs bærekraftsmål frem mot 2030. Dette flaggskipet er fast rotfestet i bærekraftsmålenes forpliktelse til ikke å la noen land bli hengende etter, og spesifikt knyttet til SDG 5 om likestilling mellom kjønnene ogSDG 8 om anstendig arbeid.

De nordiske landene får honnør for å ha vist at investeringer i likestilling mellom kjønnene gir trivsel og økonomiske fordeler. Det gjenstår likevel mye arbeid i regionen for å lukke kjønnsgapet. I en tid da vi står overfor betydelige tilbakeslag internasjonalt med hensyn til fremskrittene innenfor likestilling mellom kjønnene, hever Norden sin røst i dette spørsmålet – for å dele erfaringer og fremme dialog som kan akselerere fremdriften, både globalt og her hjemme. 

Grunnpilarer i den nordiske likestillingseffekten

Det langvarige nordiske engasjementet i likestilling mellom kjønnene har gitt resultater og skapt en nordisk likestillingseffekt. Flaggskipet responderer på økende internasjonal etterspørsel etter kunnskap om hvordan nordiske modeller har ført til at kvinner og menn deltar i arbeidsmarkedet på like vilkår.

De fire grunnpilarene i flaggskipsprosjektet er:

  • Delt foreldrepermisjon
  • Rimelige barnehageplasser av god kvalitet, med undervisning som fremmer likestilling mellom kjønnene
  • Fleksible arbeidstidsavtaler
  • Ledelse og organisasjonspraksis som muliggjør likestilling mellom kjønnene

Mål

Gjennom utveksling og dialog med myndigheter og samarbeid med samfunnsaktører og andre prøver man med flaggskipsprosjektet å fremme fremme likestilling mellom kjønnene som et mål i seg selv, og som en forutsetning for anstendig arbeid og økonomisk vekst. Først og fremst ønsker man å:

  • Gjøre nordisk kunnskap på viktige områder mer tilgjengelig, slik at den kan bidra til løsninger og fremskritt i andre organisasjoner, institusjoner, land og regioner
  • Styrke tilslutningen til og utvekslingen av nordisk politikk og praksis for å fremme likestilling mellom kjønnene gjennom samarbeid og deltakelse på høyt nivå på internasjonale arenaer
  • Øke kunnskapsoverføringen fra andre regioner til Norden om modeller som kan drive frem ytterligere fremskritt innenfor likestilling her hjemme

Aktiviteter

Flaggskipsprosjektet er rettet mot aktiviteter der de nordiske landene kan bidra til å skape og spre kunnskap, og også støtte den på høyt nivå. Derfor vil et kunnskapsnav bli lansert i 2018, bestående av støttende informasjon om nordiske erfaringer med foreldrepermisjon, barneomsorg, fleksibilitet på arbeidsplassen og eierskap i ledelse, og med filmklipp og andre nettbaserte ressurser. I tillegg vil støtte og utveksling på internasjonale arenaer sammenføre ulike interessenter i paneler og rundebordskonferanser der man drøfter politikk og modeller som fremmer kvinners økonomiske uavhengighet.

Samarbeidspartnere

Nordiske og internasjonale samarbeidspartnere søkes for å gi verdifull kunnskap og for å samarbeide om å støtte og spre kunnskap, inkludert myndigheter, FN-organer og organisasjoner, regionale myndigheter, ikke-statlige organisasjoner og – et viktig poeng – bedrifter som er pådrivere for likestilling mellom kjønnene i privat sektor. Samarbeidspartnere ved tidligere arrangementer har blant annet vært UN Women, Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO, Spotify, New America, Den internasjonale faglige samorganisasjonen ITUC, og NHO.

Ta kontakt – kontaktinformasjonen finner du nedenfor.

Tidligere aktiviteter

"Nordiske mennesker arbeider balansert" I denne nye filmserien besøker den prisbelønte fotografen Moa Karlberg åtte forskjellige mennesker i Norden, som alle forteller litt om livet sitt og hvordan de opplever (manglende) likestilling mellom kjønnene i hverdagen.

Frittstående kortfilmer:

Frittstående kortfilmer: