Om Nordisk ministerråd for digitalisering (MR-DIGITAL)

MR-DIGITAL etableres som et ad hoc-ministerråd for en 4-årig periode 2017–2020 og skal fremme en sammenhengende og integrert digital region til nytte for innbyggere, virksomheter og offentlige forvaltninger i Norden

Mål

Et sentralt grunnlag for samarbeidet om digitalisering blir den felles erklæringen som de nordiske og baltiske ministrene vedtok på ministermøtet på Digital North. I erklæringen uttrykkes det et ønske om å styrke det digitale samarbeidet i regionen og benytte sin ledende posisjon til å gå foran i realiseringen av det digitale indre markedet og i utviklingen av en sammenhengende digital infrastruktur i regionen til nytte for innbyggere, virksomheter og offentlige forvaltninger. I samarbeid med relevante ministerråd får MR-DIGITAL ansvar for å følge opp tiltakene under ministererklæringens 3 delmål:

  1. Å styrke de nordiske og baltiske landenes digitale omstillingsevne, blant annet ved å skape en integrert region for tverrnasjonale digitale tjenester i offentlig sektor
  2. Å styrke konkurransekraften for virksomhetene i regionen gjennom digitalisering
  3. Å samarbeide om å implementere målene under Digital Single Market i den nordisk-baltiske regionen med spesielt fokus på å fremme utviklingen av grenseløse digitale tjenester

[Les erklæringen] 

Organisering

Ministerrådet forventes å møtes 1–2 gang per år. Formannskapet er vert og leder møtene. De baltiske landene vil så vidt mulig bli invitert med i samarbeidet som deltaker på møtene og som partner i felles prosjekter.

I tilknytning til MR-DIGITAL nedsettes det et nasjonalt kontaktpunkt i form av en høytstående representant fra embetsverket som skal sikre framdrift i arbeidet med å realisere målene i ministererklæringen.