Om utvalget for kunnskap og kultur i Norden

Utvalget for kunnskap og kultur i Norden arbeider med emner og saker som angår kultur, forskning og utdanning, grunnskole og videregående skole, voksenopplæring og folkeopplysning – blant annet saker om språksamarbeid, nye medier, kompetanseutvikling og innovasjon i utdanningene.

Utdanning og opplysning er på mange måter veien til et godt arbeidsliv, og dermed også veien til et godt ungdoms-, voksen- og familieliv, der den enkeltes velferd ikke er truet på grunn av f.eks. arbeidsledighet, fattigdom eller misbruk.

Utvalget beskjeftiger seg også med sivilsamfunnet og frivilliges krefter og arbeid, ettersom disse to faktorene spiller en vesentlig rolle i et demokratisk velferdssamfunn. Idrett, språk, film og medier, allmenn og mangfoldig kunst og kultur, barne- og ungdomskultur hører også inn under arbeidsområdene til utvalget for kunnskap og kultur i Norden.