Program for det svenske formannskapet i Nordisk ministerrådet 2018

Svensk flag
Sverige har formannskapet i Nordisk ministerråd 2018. Et inkluderende, innovativt og trygt Norden er utgangspunktet for det svenske formannskapet, med digitalisering som et gjennomgående tema.

Sveriges formannskapsprogram, som danner grunnlaget for det nordiske regjeringssamarbeidet i 2018, er delt inn i tre prioriterte områder:

Et inkluderende Norden

Området tar utgangspunkt i en rekke utfordringer som de nordiske landene deler. Digitale løsninger på distansebehandling, unges sosiale inkludering og en arbeidsmarkedspolitikk som gir flere mulighet til å komme i arbeid står på programmet.

Et bærekraftig og innovativt Norden 

Området fokuserer på nordisk innovasjon som drivkraft for bærekraftig samfunnsomstilling. I Sverige vil vi oppskalere arbeidet med bioøkonomi, bærekraftig bygging og klimatsmart transport.

Et trygt og åpent Norden

Sverige vil løfte frem de brede sikkerhetsspørsmålene i Norden. Landene skal utveksle kunnskap om hvordan vi best forebygger radikalisering, organisert kriminalitet, terrorisme og menneskehandel.

I formannskapet løftes også de fem nordiske statsministrenes felles initiativ frem – Nordic Solutions to Global Challenges – som har til hensikt å dele nordiske løsninger og erfaringer som kan bidra til bærekraftsmålene i FNs Agenda 2030.

Sektorprogram