Samarbeidsprogram (MR-U)

Nordisk Ministerråd for Utdannelse og Forskning har vedtatt et samarbeidsprogram som gjelder fra 2019

Visjonen for det nordiske samarbeidet om utdannelse og forskning er at Norden også i fremtiden skal være en ledende region for kunnskap og velferd. Samarbeidet tar utgangspunkt i ønsket om å skape et velfungerende utdannelse- og forskningsfelleskap i Norden. Samarbeidsprogrammet for Nordisk Ministerråd for Utdannelse og Forskning (MR-U) setter retningen for ministrenes samarbeid om utdannelse, forskning og språk fra november 2019 til november 2023. Programmet skal bidra til å fokusere og målsette samarbeidet, som har utgangspunkt i de politiske dagsordener i landene samt Færøyene, Grønland og Åland. Nordisk Ministerråd for utdannelse og forskning samarbeider på tre strategiske områder: Utdannelse, forskning og språk. Samarbeidet har fokus på å videreutvikle eksisterende samarbeidsformer og tiltak og samtidig identifisere nye innsatser.

Kontakt