Slik rapporterer du som har et nordisk prosjekt med rammekontrakt

Organisasjoner som har rammeavtale med Nordisk ministerråd, skal levere årsrapport for prosjektene sine i henhold til en felles mal.

Den ansvarlige for prosjektet i NMRS kontakter organisasjonen med instrukser innen årsavslutningen. 

Årsrapporter

Alle forvaltningsorganer som får virksomhet finansiert med rammekontrakt, skal levere en årsrapport i henhold til malen nedenfor, senest 15. februar. Årsrapporten skal inneholde resultatregnskap for foregående års aktiviteter med angivelse av forbruket av midler finansiert av NMR. Årsrapporter skal lastes opp i prosjektportalen.

Skandinaviske dokumenter:

Engelske dokumenter:

Mal for avtaledokumenter

Forvaltningsorganene skal også opprette en virksomhetsbeskrivelse og et budsjett, som rapporteres med malen for avtaledokumenter. Avtaledokumentene skal lastes opp i prosjektportalen.

Skandinaviske dokumenter:

Engelske dokumenter:

Årsrapportering i prosjektportalen

Du rapporterer via prosjektportalen. Lenke og instrukser for prosjektportalen finner du her: