Slik rapporterer du som har et nordisk prosjekt med rammekontrakt

Organisasjoner som har rammeavtale med Nordisk ministerråd, skal levere årsrapport for prosjektene sine i henhold til en felles mal.

Här finner du mallen för kontraktsunderlag till ramkontrakt som inkluderar insatsbeskrivning och budget. Du hittar också den mall som du ska använda för att årsredovisa insatser med ramkontrakt:

Mal for avtaledokumenter

Forvaltningsorganene skal også opprette en virksomhetsbeskrivelse og et budsjett, som rapporteres med malen for avtaledokumenter. Avtaledokumentene skal lastes opp i prosjektportalen.

Skandinaviske dokumenter:

Engelske dokumenter:

Årsrapporter

Alle forvaltningsorganer som får virksomhet finansiert med rammekontrakt, skal levere en årsrapport i henhold til malen nedenfor, senest 15. februar. Årsrapporten skal inneholde resultatregnskap for foregående års aktiviteter med angivelse av forbruket av midler finansiert av NMR. Årsrapporter skal lastes opp i prosjektportalen.

Skandinaviske dokumenter:

Engelske dokumenter:

Årsrapportering i prosjektportalen

Du rapporterer via prosjektportalen. Lenke og instrukser for prosjektportalen finner du her: