Stadig mer urbane og forskjellige, og eldre

City
Fotograf
Johnér Masma
Befolkningen i Norden vokser og blir i stadig grad konsentrert i byområdene. Befolkningens gjennomsnittsalder øker også, samtidig som en stadig større andel av befolkningen har utenlandsk bakgrunn. Alle disse tendensene ventes å fortsette i årene som kommer.

Innen 2030 regner man med at Norden vil ha rundt 30 millioner innbyggere, en økning på mer enn ti prosent fra dagens 26 millioner. De siste ti årene har befolkningen økt raskere, men den har også blitt eldre raskere enn i mange andre regioner i Europa. Denne prosessen påvirker imidlertid ikke alle kommuner i Norden i like stor grad. Mye av veksten er konsentrert i byområdene, samtidig som mange fjerntliggende og tynt befolkede områder står overfor en befolkningsnedgang og høy grad av aldring i befolkningen.

 Innvandring står for en stor andel av befolkningsveksten. I rundt 26 prosent av alle kommunene i Norden var befolkningsøkningen fra 2011 til 2016 faktisk utelukkende en følge internasjonal migrasjon. I 2017 var én av åtte innbyggere i Norden født i utlandet, enten i et annet nordisk land eller utenfor Norden.

Spørsmål vedrørende hvordan man best kan legge til rette for integrering av nykommerne, er blitt stadig mer relevante, og dette vil utvilsomt også være en sentral problemstilling i årene som kommer.

Last ned delen om demografi:

Kontaktpersoner