SuomiAreena 2022

alt=""

Suomi Arena

Photographer
Maarit Laakkonen
11.– 15. juli 2022: SuomiAreena i Finland

Også i år samler demokratifestivalen SuomiAreena det finske folket til politiske diskusjoner og inviterer til årets største plattform for samfunnsdebatt.

Det nordiske samarbeidet deltar med diskusjoner om høyaktuelle temaer og nordiske profiler i Björneborg i fem diskusjoner, hvorav tre på MTV3s scener. Velkommen til å bli med!

Våre debatter på SuomiAreena 2022

12. juli kl. 10.00: Språk i Norden – hvilken rolle har svensk i det moderne nordiske samarbeidet?

Norden har historisk sett vært knyttet sammen kulturelt, språklig og politisk. Men hvor godt forstår vi egentlig de skandinaviske språkene i dag, og hva sier det om fellesskapet vårt?

 

12. juli kl. 13.00: Grønn digital omstilling

Hvordan skal Finland og Norden lykkes med den grønne digitale omstillingen? Finland er det minst digitaliserte landet i Norden: Hva kan vi lære av våre nordiske og baltiske naboer?  

Sted: MTV-lava, Björneborg 

13. juli kl. 14.00: Krisehåndtering og kriseberedskap i Norden

Finland og Norden er sterkt påvirket av den russiske invasjonen av Ukraina, og de nordiske landene er tvunget til å se på sikkerhetssituasjonen på en helt ny måte. Hvor står Norden nå – og hvor er vi på vei? Hvilke tiltak bør de nordiske landene iverksette for å sikre fred og stabilitet i regionen vår? 

Sted: Kaupungintalon piha, Björneborg 

13. juli kl. 17.00: Den nordiske favnen – er den så varm som vi tror?

Russlands invasjon av Ukraina har utløst en av de raskest voksende flyktningkrisene siden annen verdenskrig. Hva skal vi gjøre for å ta imot den nye flyktningbølgen på best mulig måte? Hva er lærdommen fra 2015? Og hva kan vi lære av våre nordiske naboer?

Sted: Raatihuoneenpuiston lava, Björneborg

14. juli kl 8.30: Fremtidens bærekraftige bygging i Norden

Byggebransjen står for cirka 40 prosent av de globale CO2-utslippene, og det meste av utslippene kommer fra byggematerialer, bygging og riving. Den gode nyheten er at vi kan gjøre en god del med dette – og mye blir allerede gjort i Norden. 

Sted: Café Tori, Pori