Ung og miljøengasjert? Du kan påvirke FNs avtale om biologisk mangfold!

plakat med texten, No nature, no future
Fotograf
Markus Spiske/Unsplash
Naturkrisen har seilt opp som et nytt akutt fremtidsspørsmål i tillegg til klimaendringene. FN advarer om en biologisk mangfoldskrise som er så alvorlig at den truer tilgangen til mat, ren luft og vann. Men det er mulig å snu utviklingen. En bevegelse er i gang for å gi unge mennesker i hele Norden innflytelse over den nye globale avtalen om biologisk mangfold. Bli med!

FNs forskerpanel la i mai 2019 frem en rapport som ble en vekker for mange. Den viste at av jordens åtte millionene dyre- og plantearter er én million utrydningstruet.

Årsaken er at vi mennesker overutnytter landområder og hav, forurenser og endrer klimaet.

Både klimakrisen og den biologiske mangfoldskrisen er akutte. De er tett knyttet til hverandre og må løses samtidig.

De nordiske landene har besluttet å støtte de unges miljøengasjement og lytte til deres krav.

Det nordiske samarbeidet tilbyr unge mennesker i Norden ressurser, verktøy, møtesteder, politisk dialog – og mulighet til å formidle sine anbefalinger til de nordiske regjeringene og de internasjonale forhandlingene om biologisk mangfold.

HØR DE UNGES BUDSKAP TIL STATSMINISTRENE:

Bli med på å snu utviklingen!

I 2020 og 2021 pågår forhandlinger om en global avtale innenfor FNs konvensjon om biologisk mangfold, Convention on Biological Diversity (CBD).

Sluttforhandlingene som skulle ha vært holdt i Kunming i Kina i oktober 2020, er utsatt til 2021 som følge av covid 19-pandemien. Men det forberedende arbeidet pågår. 

 

Du som er ung i Norden, har flere muligheter for å påvirke den nye globale avtalen.

Du kan gå sammen med andre og sette krav til politikerne i ditt land. Du kan også delta i en nordisk prosess der unge går sammen over landegrensene for å bli enige om felles anbefalinger og budskap til forhandlerne.

Når verdens land møtes i 2021 til sluttforhandlinger om den avtalen som skal få stopp på tapet av arter og økosystemer, vil en nordisk ungdomsdelegasjon også sitte ved forhandlingsbordet.

Ungdomsdelegasjonen, med representanter fra alle de nordiske landene, vil få mulighet for å fremføre sine anbefalinger for forhandlerne på det sittende møtet.

Hva blir nordiske ungdommers budskap til verden?

Det som vil være ungdomsdelegasjonens viktigste budskap til forhandlerne, meisles ut i løpet av 2020 på en rekke møter med unge mennesker fra hele Norden.

Unge har arrangert møter støttet av det nordiske samarbeidet i København 9. januar, i Helsingfors og Torshavn 24. januar, i Stockholm 31. januar og i Reykjavik 21. februar.

Der har deltakerne tatt stilling til en rekke spørsmål som er viktige for den nye globale avtalen om biologisk mangfold.

Nå forberedes toppmøtet Nordic Youth Biodiversity Summit, der unge mennesker fra alle de nordiske landene skal diskutere videre og bli enige om sitt bidrag til forhandlingene.

Samtidig arrangerer unge i hele Norden digitale demonstrasjoner, møter og webinarer og skriver debattartikler.

Bevegelsen er i gang! Delta i samtalen her: 

Når blir det toppmøte?

Det nordiske ungdomstoppmøtet Nordic Youth BIodiversity Summit skulle ha vært holdt i FN-byen i København 28. og 29. mars 2020, men ble utsatt på grunn av covid 19-pandemien.

Pandemien stoppet også møtet (COP14) mellom alle de 196 undertegnende landene i Kunming i Kina i oktober, som ble utsatt til 2021.

Per i dag er det ikke satt noen ny dato for det nordiske ungdomstoppmøtet, men det vil bli gjennomført når fysiske møter igjen kan holdes uten risiko.

I to dager skal unge mennesker fra alle de nordiske landene diskutere hvilke spørsmål som er viktigst i de kommende globale forhandlingene, og utkrystallisere et budskap fra nordens unge i form av anbefalinger til forhandlerne.

SØRG FOR Å BLI VARSLET OM NÅR TOPPMØTET SKAL AVHOLDES:

Hva står på spill i naturen?

I mellomtiden kan du forberede deg ved å tilegne deg kunnskap og diskutere med andre.

Det nordiske samarbeidet har utarbeidet “10 fakta om biologisk mangfold i Norden”, som viser hvordan den økologiske krisen vil ramme i Norden, og hvordan den henger sammen med våre livs- og forbruksvaner.

Bruk dem som grunnlag for debatt og politisk dialog! De finnes på fem nordiske språk og på engelsk.

Skaff deg kunnskap og innflytelse

For å gjøre det lettere for unge å delta i prosessen har det nordiske samarbeidet utviklet et verktøy for kunnskap og innflytelse.

Materiellet oppsummerer den seneste forskningen og omfatter en rekke viktige spørsmål som er av betydning for den nye globale avtalen for biologisk mangfold.

Det omfatter også en manual for workshops og en mulighet for å sende inn synspunkter og budskap til forhandlingene. Verktøyet er utviklet i samarbeid med Verdens naturfond, WWF. 

Hvem som helst kan laste ned verktøyet gratis. Det finnes på alle nordiske språk og på engelsk.