Innhold

02.05.18 | Nyhet

Økte inntektsforskjeller i Norden

De rike blir rikere, de fattige fattigere også i Norden. En hovedfaktor ser ut til å være at trygdesystemene har blitt mindre omfordelende, ettersom ytelser ikke er oppjustert i samme takt som lønner, viser en ny rapport fra Nordisk ministerråd.

27.04.18 | Nyhet

Kampen mot radikalisering og ekstremisme fortsetter

Helsingfors skal være vertskap for nettverket Nordic Safe Cities’ konferanse i 2018. Praktikere, politikere, tjenestemenn og eksperter skal møtes for å utveksle ideer og konkrete initiativer som kan forhindre radikalisering og ekstremisme.

25.11.16 | Deklarasjon

Styrkelse af det nordiske samarbejde om inkludering av flygtninge og indvandrere

Vi, de nordiske ministre, som er ansvarlige for koordinering af arbejdet med inkludering af flygtninge og indvandrere, har set på mulighederne for at øge det nordiske samarbejde på integrationsområdet.

20.07.18 | Information

Nordisk samarbeid om integrering

Samarbeidsprogrammet skal støtte de nordiske landenes arbeid med integrering ved å styrke det nordiske samarbeidet om integrering av flyktninger og innvandrere med fokus på erfaringsutveksling og utvikling av ny kunnskap.