Innhold

21.11.18 | Nyhet

Hva vet vi egentlig om integreringen i Norden?

Vi vet ganske mye, men kunnskapen har til nå vært fragmentert og statistikken vanskelig å sammenligne. Et banebrytende samarbeid mellom de nordiske statistikk-kontorene har nå harmonisert registerdata på innvandrings- og integrasjonsområdet.

30.10.18 | Nyhet

De nordiske mulighetenes tid er nå

Nordisk ministerråds arbeid er modernisert og effektivisert betraktelig de siste fem årene. Reformene som er gjennomført, har ført til at samarbeidet i dag berører områder som er politisk mer relevante i de nordiske landene enn tidligere, og dermed er til større nytte både for regjering...

25.11.16 | Deklarasjon

Styrkelse af det nordiske samarbejde om inkludering av flygtninge og indvandrere

Vi, de nordiske ministre, som er ansvarlige for koordinering af arbejdet med inkludering af flygtninge og indvandrere, har set på mulighederne for at øge det nordiske samarbejde på integrationsområdet.

20.07.18 | Information

Nordisk samarbeid om integrering

Samarbeidsprogrammet skal støtte de nordiske landenes arbeid med integrering ved å styrke det nordiske samarbeidet om integrering av flyktninger og innvandrere med fokus på erfaringsutveksling og utvikling av ny kunnskap.