Innhold

28.02.19 | Nyhet

GENERALSEKRETÆRENS BLOGG: Hva får man for det et brød koster?

Det nordiske samarbeidet koster bare 40 kroner per innbygger i året. For dette beløpet for innbyggerne verdier det er vanskelig å sette en prislapp på fordi effekten av samarbeid er uvurderlig. Dette skriver generalsekretær Dagfinn Høybråten om i sin seneste blogg.

21.11.18 | Nyhet

Hva vet vi egentlig om integreringen i Norden?

Vi vet ganske mye, men kunnskapen har til nå vært fragmentert og statistikken vanskelig å sammenligne. Et banebrytende samarbeid mellom de nordiske statistikk-kontorene har nå harmonisert registerdata på innvandrings- og integrasjonsområdet.

25.11.16 | Deklarasjon

Styrkelse af det nordiske samarbejde om inkludering av flygtninge og indvandrere

Vi, de nordiske ministre, som er ansvarlige for koordinering af arbejdet med inkludering af flygtninge og indvandrere, har set på mulighederne for at øge det nordiske samarbejde på integrationsområdet.

20.07.18 | Information

Nordisk samarbeid om integrering

Samarbeidsprogrammet skal støtte de nordiske landenes arbeid med integrering ved å styrke det nordiske samarbeidet om integrering av flyktninger og innvandrere med fokus på erfaringsutveksling og utvikling av ny kunnskap.