Innhold

27.06.19 | Nyhet

Ny plan skal styrke samarbeidet om turisme i Norden

Norden har fått en ny turismeplan. I planen prioriteres blant annet mer samarbeid om digitalisering og innovasjon for å styrke konkurransekraften i bransjen, styrket profilering av Norden på fjerne markeder og mer samarbeid for å skape gode rammevilkår for bærekraftig turisme.

22.05.19 | Nyhet

Jobber du med et nordisk prosjekt om tillit, bærekraft eller likestilling?

The Nordics ser etter prosjekter som setter nye dagsordener og styrker Norden som merkevare på den globale arenaen. Nordisk ministerråds brandingprosjekt støtter ideer og samarbeid som dreier seg om fellesnordiske verdier som tillit, innovasjon, bærekraft, åpenhet og likestilling. ...

19.08.18 | Information

Internasjonal profilering av Norden

Norden har momentum internasjonalt. Vi ønsker å fremheve det vi har til felles ved hjelp av en felles profilering av Norden: Våre nordiske perspektiver, våre verdier og en kultur som stammer fra en felles historie.