Innhold

24.06.20 | Nyhet

Nye ambisjoner for det nordiske samarbeidet

Hvilke politikkområder skal prioriteres, og hvordan skal Nordisk ministerråd nå de ambisiøse målene som inngår i visjon 2030, som statsministrene vedtok for samarbeidet i fjor? På hvilken måte har covid-19 påvirket samarbeidets målsetninger? Dette er noe av det de nordiske samarbeidsmin...

23.06.20 | Nyhet

Norden skal tage afstand fra The Global Gag Rule

USA har i 2017 indført en regel, der omtales som The Global Gag Rule, som forbyder økonomisk støtte til internationale organisationer, der udfører eller henviser til abort. Det er et skridt tilbage for ligestillingen og et slag mod kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettighed...

10.03.19 | Deklarasjon

Declaration of Support towards the role of the UN Women in the realisation of the 2030 Agenda for Sustainable Development

The Nordic Council of Ministers for Gender Equality Declaration of Support towards the role of the UN Women in the realisation of the 2030 Agenda for Sustainable Development on the occasion of the 63rd Session of the Commission of the Status of Women and the bilateral meeting with the E...

10.01.20 | Information

Om den nordiske likestillingseffekten på arbeidsplassen

Likestilling mellom kjønnene og anstendig arbeid for alle er to av de viktigste globale utfordringene. For å overvinne dem må vi arbeide sammen og dele kunnskap og informasjon, på lokalt, regionalt og globalt nivå.

15.07.19

Income

Nordiske likestillingsindikatorer
15.07.19

Demography

Nordiske likestillingsindikatorer
03.07.19

Health

Nordiske likestillingsindikatorer