De nordiske landene i det grønne skiftet – mer enn naboer

Tolv forslag legger strategien for det nordiske miljø- og klimalederskapet.

Nøkkelord
I Norden
Miljø og natur
Klima
Miljø