Nordiska rådets prisutdelning 2020

Nøkkelord
Litteraturpriset
Filmpriset
Miljöpriset
Nordiska rådets prisutdelning
Musikpriset
Barn- och ungdomslitteraturpriset