Forskere rydder vei for nordisk østersnæring

25.03.19 | Nyhet
Lokala ostron säljs på Torvehallarna i Köpenhamn
Fotograf
Stein Mortensen
Foretrekker du østers fra Skagerrak, Vadehavet eller Orust til fredagsboblene? Like bra å være forberedt på spørsmålet, for fiske- og turistnæringen har gode muligheter for å tjene penger på den invasive arten stillehavsøsters. Et nordisk forskningsprosjekt har kartlagt hva som kreves for å utløse det kommersielle potensialet.

Klargjør hvem som har rett til å høste og tjene penger på østersene!

Og utarbeid verktøy for å garantere matsikkerheten!

Det er to av anbefalingene den nordiske forskergruppa gir til landenes fiske- og matmyndigheter, i en helt ny policy brief:

 

Økende kommersiell interesse

Stillehavsøstersen ble innført i Norden rundt 1980-tallet for dyrking. Rundt 2006 begynte arten å spre seg og var snart etablert rundt alle Nordens kyster. Arten er invasiv, forårsaker biologiske endringer i havmiljøet og ødelegger frilufts- og badeområder. Det nytter ikke å bli kvitt den, og derfor er det økende interesse for å utnytte den i matindustrien og turismen.

– Stillehavsøsters smaker litt annerledes enn flatøsters. Men den er en av de artene som dyrkes mest i verden. Det finnes et enormt globalt marked – og sannsynligvis også et lokalt, sier Stein Mortensen, forsker ved Havforskningsinstituttet i Bergen, og prosjektleder.

Ulike nasjonale regler om høsting  

Det samnordiske forskningsprosjektet arbeider med å utrede forutsetningene for å gjøre stillehavsøsters til en økonomisk ressurs. Utfordringene handler både om de juridisk-økonomiske rettighetene og om matsikkerheten.

I Danmark eier staten østersbestanden, og den som vil høste for kommersiell bruk, må ha tillatelse fra Fiskeristyrelsen. I Sverige er det grunneieren som eier retten til østers som har etablert seg inntil 200 meter fra land, og denne skal gi tillatelse til høsting.

 

Overføre rettigheter

I Norge finnes det ingen lovgivning om retten til å høste skalldyr, men praksis gir grunneieren en viss rett.

– Landene må skape juridisk klarhet og etablere passende modeller for hvordan retten kan overføres til kommersielle østersprodusenter, sier Stein Mortensen.

Forskerne ser en god mulighet for en voksende turistnæring rundt østershøsting, men da må landene først utarbeide systemer for å peke ut hvor og når det er trygt å høste.

Helserisiko skal vurderes

“Mattrygghet er østersnæringens akilleshæl”, skriver forskerne og sikter til risikoer med algetoksiner, virus og bakterier. 

For å kunne utvikle flere lønnsomme bedrifter trengs det også en stabil tilgang til østers. Forskerne anbefaler at man utvikler sikre lagringsplasser for innhøstet østers. 

Forskersamling i Göteborg

26.–27. mars samles nordiske forskere i Göteborg for å utveksle kunnskap om hvordan stillehavsøstersen påvirker økosystemene, og hvilke muligheter som finnes for å bruke arten som en ny økonomisk ressurs.