Økt samarbeid styrker nordiske oppstartsbedrifter

13.11.18 | Nyhet
Dagfinn Høybråten

Dagfinn Høybråten

Det finnes store uutnyttede ressurser i samarbeidet om finansiering av oppstarts- og vekstbedrifter i Norden. Regionen vår kan bli verdensledende på området hvis vi ivaretar mulighetene det nordiske samarbeidet gir oss. Dette er blant konklusjonene i en ny rapport som Idar Kreutzer, administrerende direktør for Finans Norge, har skrevet for Nordisk ministerråd, og som nylig er overlevert til de nordiske samarbeidsministrene.

Blogginnlegg av Dagfinn Høybråten

Idar Kreutzers rapport er oppløftende lesning. Den tegner et bilde av en region der det står bra til med alle grunnelementene for investeringer, og der jordsmonnet for innovasjoner og nytenkning er godt. De nordiske landene ligger i toppen av ulike innovasjonsrankinger, og har i tillegg ambisiøse strategier for digitalisering, et område som også ligger høyt på den nordiske samarbeidsagendaen.

Dessuten finnes det, slik Kreutzers rapport viser, allerede i dag gode muligheter for finansiering for oppstarts- og vekstbedriftene våre.

Forutsetningene er med andre ord veldig gode, og de gir anledning til optimisme. Ikke dermed sagt at alt er gjort. Sammen kan vi nå enda lenger og bli enda mer attraktive for internasjonale investorer og talenter, og det er der Idar Kreutzers rapport kommer inn. Den ser framover og viser hva som er mulig hvis de nordiske landene satser ytterligere på dypere samarbeid og integrering.

Idar Kreutzer kommer med 16 forslag til hva som kan gjøres for å lokke mer risikokapital til de nordiske vekstbedriftene i den hensikt å skape flere arbeidsplasser. Han framhever blant annet harmonisering av skatteregler, effektivisering av finansieringsstrukturer og offentlige instrumenter, samt tiltak som åpner for at institusjonelle investorer, som pensjonsfond, kan finansiere oppstartsbedrifter.

Et viktig budskap i rapporten som jeg vil framheve spesielt, er at hvert enkelt nordisk land er ganske lite når det gjelder å lokke til seg internasjonal risikokapital. Norden ses ofte som en enkelt region, og en region som har veldig godt rykte. Dette ryktet og denne tiltrekningskraften kan forvandles til et trumfkort i den internasjonale konkurransen hvis vi viser at vi kan arbeide sammen.

Rapporten ble tatt godt imot av de nordiske samarbeidsministrene på deres møte i slutten av oktober. Det var et positivt første skritt, og jeg håper og tror at rapporten kan ligge til grunn for det nordiske samarbeidet om oppstarts- og vekstbedrifter i framtiden. De 16 forslagene går nå videre til behandling på ministernivå.

Det var også en glede for meg å få rapporten i hendene. Emnet er rykende aktuelt, og Idar Kreutzers forslag er veldig tidsriktige. Vi ser at oppstarts- og vekstbedrifter blir stadig viktigere for det nordiske næringslivet.

Rapporten åpner for store muligheter i den nordiske oppstartssektoren, og det skal bli spennende å følge det praktiske arbeidet med å implementere forslagene.