Søren Würtz ny direktør for Nordens institutt på Grønland

22.11.22 | Nyhet
Søren Würtz ny direktör NAPA
Fotograf
Arnajaraq Nielsen Lyberth
Søren Würtz fra Danmark blir ny direktør for Nordens institutt på Grønland. Han kommer fra oppdraget som sjef for kultur og event i Kommuneqarfik Sermersooq på Grønland.

Würtz, som tiltrer 1. januar 2023, har lang erfaring fra de kulturelle og kreative sektorene, både i Norden og internasjonalt. Han er en erfaren leder som har jobbet mange år med utviklingsspørsmål, strategier og samarbeid sammen med myndigheter, innovatører, bedrifter og kulturinstitusjoner.

 

Nordens institutt på Grønland (NAPA) er en kulturinstitusjon under Nordisk ministerråd med oppgave å støtte, formidle og stimulere nordisk og grønlandsk kultur med spesielt fokus på barn og unge.

– Kreativiteten er det viktigste råstoffet Grønland og Norden har. NAPA skal være med på å bygge bruer mellom kulturen og de kreative næringene i Grønland og resten av Norden og Arktis, sier Søren Würtz.

Søren Würtz har også et omfattende nettverk innenfor og interesse for nordisk samarbeid via en lang rekke prosjekter og oppdrag i de enkelte nordiske landene. Sist har Würtz som enhetsleder ved Kommuneqarfik Sermersooq utviklet kulturtilbudet i kommunen og også samarbeidet med NAPA om for eksempel Nuuk Nordisk Kulturfestival. Würtz ser fram til å begynne i den nye jobben i Nuuk.

– Jeg har hatt æren av å stå i spissen for Kommuneqarfik Sermersooqs innsats på kulturområdet og i den kreative sektoren de siste to årene, og jeg ser fram til å få bruke mine erfaringer og nettverk når jeg nå skal lede NAPA. Grønland har mye å bidra med til de andre nordiske landene, og det er et enormt potensial for å styrke de kulturelle bruene i Norden og Arktis. Mine to fokusområder vil være kultur som skaper forandring for innbyggerne i Norden og Arktis, og vekst i de kreative næringene.

Jonas Wendel, konstituert generalsekretær for Nordisk ministerråd, ser fram til samarbeidet med den nye direktøren.

– Vi ser fram til at Søren Würtz starter som ny direktør for Nordens institutt på Grønland. Han er en erfaren leder og strateg som er godt forankret i kultursektoren og det nordiske samarbeidet. Han er rett person for å bidra til å styrke Nordens institutt på Grønlands rolle for et bærekraftig samarbeid på Grønland, i Arktis og de andre nordiske landene, som også leder fram mot Nordisk ministerråds visjon 2030, sier Wendel.  

Søren Würtz, som har bodd på Grønland de senere årene, har en kontrakt på fire år med mulighet for fire års forlengelse. Han etterfølger Anne Mette Gangsøy, som avsluttet sin tjeneste tidligere i år.