Bjørt Samuelsen (Hovedindlæg)

Informasjon

Type
Hovedinnlegg
Tale nummer
261
Speaker role
Den Venstresocialistiske Grønne Gruppes talsperson
Dato

Ærede præsident. Bæredygtig udvikling og grøn vækst støtter vi selvfølgelig fuldt ud i VSG-gruppen, og hvem kan være imod det? Dette er et fint dokument med mange gode intentioner, men jeg savner måske nogle meget konkrete beskrivelser af, hvad man har gjort, og konkrete forslag til, hvad man vil gøre.

Et fokus, der mangler i dette dokument, når det gælder problemstilling er om geografiske forandringer. Det er særlig kvinderne og de unge, der flytter fra nogle områder, altså de områder, hvor der er nedgang i befolkningstallet i Norden og de enkelte nordiske lande. Derfor vil jeg bruge to minutter på at fremlægge et forslag, som VSG-gruppen lægger frem, og som vi håber vil blive godt modtaget af dette høje Ting.

Det er et medlemsforslag om, at de nordiske lande skal gå sammen om en strategi og konkrete politiske tiltag til at forebygge fraflytning og stimulere tilflytning af kvinder i de områder og lande i Norden, der er truet af befolkningsnedgang. Helt konkret handler det om, at regeringerne skal arbejde for at fremlægge en målrettet strategi for at forebygge fraflytning, at strategien skal indeholde meget konkrete forslag til, hvordan der skabes flere kvinderelaterede arbejdspladser, og ikke mindst, hvordan man skal forbedre mulighederne for, at kvinder starter deres egen virksomhed. Samtidig må man have mulighederne for uddannelse med, både ungdoms- og voksenuddannelse, og handlingsplaner for at mindske kønsrelateret vold, sådan at man kan sikre behovet for velfærd, sundhed og trygge omgivelser for kvinder og deres børn.

Når jeg specielt nævner kvinder, betyder det ikke, at det ikke er lige så vigtigt at sikre, at mænd ikke fraflytter disse områder, eller at de flytter tilbage, men vi ved, at det største problem er med kvinder, der rejser bort, får en uddannelse og har meget mindre incitament til at rejse tilbage. Derfor er det nødvendigt. Det er måske lidt gammeldags at snakke om det her med særligt fokus på kvinder, men det er vigtigt, at vi gør det, når tallene så konkret viser, at man må gøre noget specielt for kvinder. Man må i hvert fald have det med i forslaget, hvis det skal lykkes, ellers er der en blind vinkel og en del af problemet, man slet ikke ser. Tak for ordet.