Elisabeth Björnsdotter Rahm (Replik)

Informasjon

Herr president! Jag vill bara understryka att Sverige ändrade sin lagstiftning för inte så länge sedan till att gälla 0,2 promille även för framförande av båt till sjöss. Därför ser vi väldigt positivt på det förslag som välfärdsutskottet nu har lagt fram. Från Sveriges sida tycker vi att det här är ett jättebra incitament att fortsätta arbeta efter.