Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Dansk.

Om Arbejdsmarkedsudvalget

Udvalget på arbejdsmarkedsområdet er nedsat af Nordisk Embedsmandskomité for Arbejdsliv (EK-A) under Ministerrådet for Arbejdsliv (MR-A).

Arbejdsmarkedsudvalget skal styrke og udvikle det nordiske samarbejde vedrørende beskæftigelsespolitiske spørgsmål, arbejdsmarkedspolitikken generelt og arbejdsmarkedsforskning. Dette indbefatter arbejdsformidling, arbejdsmarkedspolitiske tiltag og arbejdsløshedsforsikring. Derudover skal det tage initiativ til iværksættelse af projekter, som kan udgøre grundlaget for videreudvikling og modernisering af arbejdsmarkedspolitikken i de nordiske lande samt prioritere og fordele udvalgets projektmidler til politisk aktuelle områder.

Mandat og virksomhedsplan

Udvalget på arbejdsmarkedsområdet er nedsat af Nordisk Embedsmandskomité for Arbejdsliv (EK-A) for at bidrage til gennemførelsen af samarbejdsprogrammet under Ministerrådet for Arbejdsliv (MR-A). 

Som en del af indsatsen for at gennemføre MR-As samarbejdsprogram udformer Arbejdsmarkedsudvalget hvert år en virksomhedsplan på baggrund af formandskabets prioriteringer, samt udvalgets mandat, arbejdsopgaver og strategi.  For mere information om udvalgets aktuelle mandat eller virksomhedsplan kan kontakt tages til udvalgssekretæren.

Årsrapporter

Arbejdsmarkedsudvalgets årsrapporter beskriver udvalgets aktiviteter i det foregående år, herunder igangværende og afsluttede projekter i rapporteringsåret med en kort vurdering af de afsluttede projekter samt en kort oversigt over, hvordan udvalgets projektmidler er anvendt i løbet af året.