Hans Wallmark (Svar på replik)

Informasjon

Speech type
Svar på replikk
Speech number
90
Person
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Date

Herr president! Jag hoppas att Penilla också har möjlighet att påverka hela mittengruppen, för det här förslaget är öppet för att kunna stödjas av alla som är bekymrade. Det gäller också svenska socialdemokrater. Det går att bilda en allians med VSG-gruppen, de konservativa och enskilda ledamöter från mittengruppen. Det är öppet för att ta ställning i denna väldigt viktiga fråga.

Låt mig sammanfatta. Det finns flera dimensioner av detta. Är detta förenligt med EU:s energiunion? Nej. Är detta av intresse för Europa och Norden? Nej. Är detta rimligt i det försvars- och säkerhetspolitiska läge som vi befinner oss i? Nej. Är detta till fördel för Ukraina? Nej. Är det så att detta stöds av andra länder runt Östersjön, som Estland, Lettland och Litauen? Nej. Alltså har de nordiska och baltiska länderna anledning att göra gemensam sak. Nord Stream 2 är inte i Europas och inte i Nordens intresse.