Kimmo Tiilikainen (Svar på replik)

Informasjon

Type
Svar på replikk
Tale nummer
171
Speaker role
Landbrugs- og Miljøminister, Finland
Dato

Kiitoksia erittäin hyvästä kysymyksestä. Oikeastaan tuo maaseudun kehitys riippuu siitä, miten maaseudun elinkeinot ja yrittämisen ja työn mahdollisuudet kehittyvät. Sen takia on tärkeää, että kaikilla alkutuotannon sektoreilla kestävän kehityksen hengessä haluamme edistää kestävää luonnonvarojen käyttöä ja uusia tapoja hyödyntää luonnonvaroja. Uskon, että sitä kautta avautuu myös uuden yrittämisen ja työn mahdollisuuksia maaseutualueelle. Maaseudun kehitys kulkee käsi kädessä elinkeinojen monipuolisen kehittämisen kanssa. Uskon myös, että digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia uusien markkinakanavien myötä myös maaseudulla toimivalle yritystoiminnalle. Totta kai aivan ne elämän perusedellytykset, tieto ja liikenneyhteydet, ovat tärkeitä menestystekijöitä maaseudun kannalta.

Skandinavisk oversettelse:

Tack för en mycket bra fråga. Egentligen beror landsbygdens utveckling på hur näringarna och villkoren för företagsamhet och arbete på landsbygden utvecklas. Därför bör vi i en anda av hållbar utveckling främja ett hållbart utnyttjande av naturresurser och nya sätt att utnyttja naturresurserna inom alla sektorer i primärproduktionen. Jag tror att vi på så sätt också kan skapa nya förutsättningar för företagsamhet och arbete på landsbygden. Landsbygdens utveckling går hand i hand med en mångsidig näringsutveckling. Jag tror också att digitaliseringen öppnar nya möjligheter och marknader för företagsamhet på landsbygden. Givetvis är basförutsättningarna i livet, data- och trafikförbindelserna, viktiga framgångsfaktorer för landsbygden.