Karen Ellemann (Indlæg)

Informasjon

Speech type
Innlegg
Speech number
3
Speaker role
Fungerende statsminister (samarbejdsminister), Danmark
Date

Mange tak for det. Ærede præsident, kære nordiske venner!

Det er skønt at være fungerende statsminister i et par timer, især her i Helsingfors. Tak for det smukke værtskab, det er herligt at være her i det flotte parlament, som just er blevet istandsat, det nyder vi alle at se på. Grunden til, at statsministeren ikke er til stede præcis nu, er, at vi ligesom andre steder fejrer markeringen af 500-året for reformationen, en af de vigtigste historiske begivenheder, som giver os en fælles arv i Norden. Vi har det således, at han kommer lidt senere, men jeg nævner det her med reformationen for at tydeliggøre, at vores fælles referencer er vigtige, også når vi har denne klare vision at gøre Norden til den mest integrerede region i verden.

Vi er nået langt i Norden, borgere og virksomheder har dagligt glæde af, hvor godt det nordiske samarbejde rent faktisk fungerer. Det er med til at skabe vækst i vores samfund, og det bidrager til udviklingen af gode fremtidsorienterede løsninger vedrørende velfærd, miljø og rigtig meget andet. Men vil vi mere – og det vil vi – så skal vi altså gå den her ekstra mil for at skabe yderligere mobilitet og dynamik i Norden.

Vi er godt på vej. Danmark har været med til at presse på for reformer i Nordisk Ministerråd, og de er godt i gang med at blive gennemført. Jeg synes eksempelvis, at det nye ad hoc-ministerråd for digitalisering er et vigtigt og meget, meget klart og godt eksempel på, hvordan vi arbejder. Vi står allerede stærkt inden for digitalisering i Norden, men vi skal altså være vågne nu, og vi skal også tænke nordisk, når vi laver digitale løsninger i det offentlige, sådan at vi sikrer, at vi letter mobiliteten og ikke uforvarende kommer til at skabe nye grænsehindringer.

Jeg har netop her til morgen haft fornøjelsen af at være sammen med mine andre kolleger, altså de andre nordiske samarbejdsministre, og der har vi præcis vedtaget et nyt og væsentlig stærkere mandat for Grænsehindringsrådet. Grænsehindringsrådet er et vigtigt element i arbejdet med at få fjernet helt konkrete og utilsigtede hindringer for borgere eller virksomheder, der bevæger sig på tværs af Norden, men jeg siger ”et element”, for det er ikke kun der, løsningerne findes. Selvfølgelig skal rådet – og det er det, vi netop er blevet enige om at rådet skal – have de bedste arbejdsbetingelser, men samtidig har vi vedtaget, at vi også skal være mere ambitiøse på de mange andre instrumenter, vi har i Nordisk Ministerråd og vi i Nordisk Ministerråd arbejder med for netop at øge mobiliteten i Norden, og det er noget, som glæder mig. Jeg ser i første omgang frem til, at vi nu får kortlagt disse instrumenter, sådan at vi formår at få skabt et ejerskab i alle fagråd til dagsordenen om en øget mobilitet og øget integration i Norden.

I Danmark arbejder vi også for at fjerne og undgå grænsehindringer inden for rigsfælleskabet og i Norden, som har betydning for Færøerne og for Grønland. Tillid er guld. Ja, det står der i en af baggrundsrapporterne, og det er jeg meget enig i. Det er altså helt specielt, at der eksisterer den her særlige sociale tillid i de nordiske lande og imellem de nordiske folk, vil jeg også tilføje. Det må og skal vi værne om. Og i det nordiske arbejde er vi derfor alle sammen forpligtede til at vægte transparens, dialog og fokus på lige præcis de spørgsmål, som har betydning for vores fælles nordiske folk, for alle nordiske folks levede liv. Det er vejen frem til den bedste og mest integrerede region baseret netop på tillid. Tak for ordet.