Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Länkningspolicy

Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet är mån om vilka webbplatser som länkar till norden.org. Detta eftersom Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet genom länkning kan associeras med innehållet på den webbplats där länken är placerad.

Om du länkar till Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets webbplats ber vi dig respektera följande:

  • Använd inte Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets logotyp för att länka till Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets webbplats. Detta för att undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.
  • Använd inte så kallad ramlänkning (frameslänkning), det vill säga länka inte så att Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets webbplats placeras inom ramarna (frameset) för annan webbplats.
  • Använd inte så kallad inlinelänkning, det vill säga länka inte så att information automatiskt hämtas från Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets webbplats och placeras på annan webbplats.
Kontakt