Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Dansk.

Nordisk Ministerråds samarbejde i Østersøregionen

Båthavn
Fotograf
Karin Beate Nøsterud/norden.org
Nordisk Ministerråd har et antal samarbejdspartnere i Østersøregionen og deltager aktivt i andet regionalt samarbejde.

Nordisk Ministerråd har observatørstatus i Arktisk Råd som er et samarbejdsorgan for regeringer med arktiske områder inden for sine territorier. Ud over de nordiske lande med Grønland og Færøerne drejer det sig om Canada, Rusland og USA. Nordisk Ministerråd er også en aktiv deltager i gennemførelsen af flere områder af EU's nordlige dimension – og i udviklingen og gennemførelsen af EU’s strategi for Østersøområdet.

Desuden deltager Nordisk Ministerråd som partner i det samarbejde som er påbegyndt af Barentsrådet og Barents regionråd. Nordisk Ministerråd har samarbejdskontorer i Estland, Letland og Litauen.

Inden for rammerne af det officielle samarbejde findes et stort antal nordisk ejede institutioner. En af institutionerne – Den Nordiske Investeringsbank (NIB) - har siden 2005 også været ejet af Estland, Letland og Litauen.