98. Anne Berner (Svar på replik)

Informasjon

Type
Svar på replikk
Tale nummer
98
Person
Speaker role
Finlands samarbejdsminister
Dato

Bästa president, tack för det här inlägget! Ministerrådet har valt att se till att det här samarbetet om Agenda 2030 förankras i alla institutioner. Vi har bett att samtliga sektorer i våra samtliga länder, samtliga ministerier, gör en analys på hur genomförandet av detta program bättre kan förankras i praktiken. Samtidigt har samarbe också gjorts med civilsamhällen och med våra forskningsinstitut. De sammansättningar vi fått har gett ett rätt bra intryck att vi har en gemensam syn och ett gemensamt intresse.

Vi har också gemensam vilja att satsa på hållbarhet, och det har också varit ett viktigt ämne som gått igenom hos samtliga ordföranden också på Nordiska ministerrådet. Också med de internationella inslag som vi får är vi väldigt villiga att utföra det här arbetet vidare och se till att det blir konkret och att vi också kan mäta våra resultat och rapportera dem. Tack.