275. Aron Emilsson (Svar på replik)

Informasjon

Type
Svar på replikk
Tale nummer
275
Person
Speaker role
NF-gruppens talsperson
Dato

Herr president! Jag instämmer med föregående talare. Jag tror att uppdraget till regeringen och kommissionen ska vara brett, så att vi just ser inte bara ett svar på de katastrofer som skedde i somras utan även ett bredare anslag där vi kan se hur en beredskapsplan kan sättas in i olika situationer som uppstår i olika delar av vår nordiska region. Vi ser alltså fram emot en god behandling av förslaget.